opret holdingselskab
Erhverv & Business

Opret holdingselskab

Går du med tanker om at oprette et holdingselskab? Så skal du vide, at der er flere måder, hvorpå du kan oprette selskabet. Den nemmeste og billigste tilgang er, hvis du opretter holdingselskabet samtidig med, at du stifter et driftsselskab. Andre vælger dog at stifte et driftsselskab først, og herefter anvende aktierne eller anparterne fra driftsselskabet til at stifte holdingselskabet. En helt tredje tilgang er at overdrage driftsselskabet som apportindskud til et datterselskab. Herved omdannes driftsselskabet til et holdingselskab.

Du kan altid læse mere, men ellers så bare opret holdingselskab nemt og sikkert, hvis det passer til din situation.

opret holdingselskab

Hvad betyder holdingselskab?

Når der tales om holdingselskab, menes der et selskab, hvis eneste formål er at investere i driftsselskaber. Derfor har et sådant selskab som udgangspunkt ingen omsætning, drift eller produktion. Derfor betegnes et holdingselskab også som en passiv virksomhed. Et andet ord for selskabet er moderselskabet. Inden for denne terminologi kaldes alle driftsselskaberne under holdingselskabet for datterselskaber. Når du opdeler din virksomhed i henholdsvis moder- og datterselskab, vil den største fordel være, at datterselskabets økonomi ikke påvirker moderselskabets.

Opret holdingselskab og undgå momsregistrering

Da moderselskabet, som tidligere nævnt, ikke har nogen produktion, drift eller omsætning, behøver du som regel heller ikke at momsregistrere selskabet. Det er et element, der virkelig separerer moderselskabet fra datterselskabet. Det ændrer sig naturligvis, hvis du begynder at udføre momspligtige aktiviteter. I så fald vil du være nødt til momsregistrere moderselskabet.

De største fordele ved et moderselskab

En af de mest væsentlige fordele ved et moderselskab er, at du kan overflytte overskuddet fra et datterselskab skattefrit. Hvis du får overskud i dit datterselskab, kan du altså tage overskuddet og placere det i dit moderselskab. Hvis I er flere personer om at eje et driftsselskab, skal I som udgangspunkt betale skat af selskabets udbytte. Men hvis I i stedet lader jeres respektive moderselskaber eje driftsselskabet, kan I i stedet flytte overskuddet til disse. På den måde undgår I at betale skat af udbyttet.

Opret holdingselskab og drag fordel af rullende kapital

Uanset hvilket selskab du opretter, skal du altid betale et kapitalindskud. Når du opretter et moderselskab, vil du så få muligheden for at anvende rullende kapital. Begrebet dækker over, når du anvender kapitalindskuddet fra moderselskabet til at finansiere kapitalindskuddet i datterselskabet. Med andre ord kan du altså genbruge kapitalindskuddet fra moderselskabet.

Opret holdingselskab – hvad er ulemperne?

Selvom der er mange fordele ved at oprette et holdingselskab, vil du også opleve nogle ulemper. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer, om fordelene opvejer ulemperne i dit tilfælde. Mange mennesker synes det er besværligt, at der skal oprettes to selskaber i stedet for blot ét. Det medfører naturligvis også, at selskabsomkostningerne bliver større end hvis du blot ville oprette et driftsselskab. Derudover vil der unægtelig også være mere administration med to selskaber. Det, der især kan afskrække nogle, er, at der skal udarbejdes årsrapport for samtlige selskaber. Hvis det også er én af dine bekymringer, skal du dog vide, at årsrapporten for moderselskabet typisk er langt mindre omfattende end driftsselskabet.

Kommentarer lukket til Opret holdingselskab